top of page

שירותי אריזה של סחורות מסוכנות

DGM, dangerous goods management, dangerous goods, airfreight, hazmat, hazardous material,
  • אריזה, אריזה מחדש ואריזת יתר של סחורות מסוכנות

  • בדיקות התאמה למשלוחים מוכנים לפני מכרז

  • קרח יבש ואריזה מתכלה

 

האריזה מחדש של חומרים מסוכנים מהווה את הליבה של השירותים הרבים שמציעה DGM. הצוות שלנו אורז במומחיות חומרים מסוכנים בהתאם לכל התקנות הרלוונטיות תוך בחירת אמצעי המשלוח החסכוני ביותר. נוכל לסייע בכל בקשה לאריזה של כל חומר מסוכן - רק תבקשו!

בדרך כלל אנו אורזים מחדש מטען לתוך:

קופסאות סיבים (4G ו-4GV)

ניהול מוצרים מסוכנים מחזיקה בפוליסת אחריות הביטוח המקיפה ביותר של כל חברת תאימות למוצרים מסוכנים GLOBALLY 

bottom of page